Noteikumi par pro clima CAD rasējumu izmantošanu

Konstrukcijas mezgli, kas attēlotas pro clima CAD mezglu elementu datubāzē, ir vispārīgi ieteikumi plānošanas vajadzībām. Tie shematiski attēlo gaisnecaurlaidīgu un vēja necaurlaidīgu mezglu izskatā. Šie rasējumi ir tulkoti no vācu valodas un angļu valodām, taču tajos joprojām ir iekļauti proclima  produktu ieteikumi Vācijas tirgum. Ne visi no šiem produktiem ir pieejami visos tirgos; lūdzu, konsultējieties ar mums par alternatīviem produktiem. Nelielā skaitā gadījumu konstrukcijas detaļas ir pielāgotas, lai ņemtu vērā tipiskās jumta konstrukcijas, kas sastopamas Lielbritānijā un Īrijā.

Projekta plānotāju un montētāju pienākums ir pārbaudīt ieteikto risinājumu piemērojamību un pilnīgumu konkrētajam būvniecības projektam. Visas specifikācijas un pieņēmumi ir jāpielāgo un jāmaina, ņemot vērā vietējos apstākļus. Atsevišķos gadījumos blakus esošie komponenti, ko īsteno citi, ir parādīti shematiski. Jāievēro piemērojamās tehniskās prasības, kas izriet no tehniskās informācijas lapām, speciālistu noteikumiem un standartiem.

Šos pro clima konstrukcijas detaļu rasējumus aizsargā autortiesības, un tos drīkst izmantot tikai informatīviem vai plānošanas mērķiem. Jebkurai citai izmantošanai ir nepieciešama skaidra iepriekšēja MOLL bauökologische Produkte GmbH (Vācija) piekrišana.

Šie konstrukcijas detaļu rasējumi tika izstrādāti saskaņā ar tajā laikā aktuālo inženiertehnisko praksi, cik mums zināms, kā arī saskaņā ar attiecīgajiem pro clima ieteikumiem par mūsu izstrādājumu lietošanu un apstrādi. Mēs paturam tiesības mainīt ieteiktās konstrukcijas un precizēt detaļu iezīmes, tādējādi mainot arī attiecīgo sasniedzamo kvalitātes līmeni. Mēs labprāt informēsim jūs par pašreizējo inženiertehnisko zināšanu stāvokli laikā, kad jūs realizējat savu projektu.